Data Management

De noodzaak van standaardisatie

Het optimaliseren van afzonderlijke processen zorgt voor minder verspilling van tijd en materialen en bespaart dus kosten. Deze onnodige kosten ontstaan vooral door correcties die pas achteraf plaatsvinden. Om dit soort kosten te voorkomen is het noodzakelijk fouten in het productieproces te vermijden. Elk deelproces moet duidelijk zijn omschreven, zodat altijd het juiste product in de gewenste kwaliteit aan de volgende schakel in de keten wordt overgedragen.

Voor deze manier van werken is het noodzakelijk dat de persen naadloos aansluiten op de digitale processen. Ze moeten in staat zijn op een hoog niveau aan procescontrole te doen. En ze moeten over de juiste software beschikken om alle data efficiënt te verwerken.

Deze combinatie van hardware en software is belangrijk om te komen tot een productieomgeving met een stabiel en gestandaardiseerd drukproces.

Zo ontstaat een compleet systeem dat voortdurend toegang heeft tot alle beschikbare informatie via JDF en daaruit ook steeds exact de benodigde data filtert.

PQC (Print Quality Controller)
K-STATION (K-Station)
PCC (PQC CIP Communicator)

KHS Advanced Interface (KHS-AI)
PDM (PQC Data Manager)