Header image

Komori - Kando 'Beyond Expectations'

De Komori Groep (opgericht in 1923) tracht dagelijks een bijdrage te leveren aan zowel de samenleving als cultuur door het produceren van drukpersen. Het eerste decennium van de 21e eeuw is al verstreken en in een razend tempo veranderen niet alleen de sociale omstandigheden, maar ook de gehele grafische industrie. Nu is het moment om met alle middelen die tot onze beschikking staan, onze inzet continu te vernieuwen en voorwaarts te gaan, stap voor stap. Ons doel is een onderneming te zijn, die klanten inspireert. Met de Kando filosofie willen wij ons richten op de toekomst.