Op deze website, www.komori.eu, vindt u informatie over Komori International Europe B.V. (‘Komori’) en de producten die door haar op de markt worden aangeboden. Alle gegevens en informatie op deze website en de andere websites van het Komori concern dienen uitsluitend ter informatie; u kunt hieraan geen rechten ontlenen.


Hoewel Komori alles in het werk heeft gesteld om de juistheid van de informatie die zij op haar websites publiceert te waarborgen, aanvaardt Komori geen aansprakelijkheid voor onvolledige, onjuiste of achterhaalde informatie.
Voor alle informatie die Komori via haar websites toegankelijk maakt, geldt dat Komori daarmee geen garantie verleent, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de productspecificaties die op de websites van Komori ter beschikking worden gesteld.


Komori behoudt zich het recht voor om de productspecificaties te allen tijde te wijzigen of te verwijderen.